ALIC (Astrid) de Best

ALIC (Astrid) de Best

Online specialist

Online Specialist met focus op de website van Wageningen University & Research. In mijn rol als online specialist streef ik ernaar om processen rondom de website zo te optimaliseren dat ze breed in de organisatie verbeteringen teweegbrengen. Zo kan conversie verbeteren door het toepassen van bijv. SEO en personalisatie. Continu monitoren we met behulp van bijv. AB-testen en heatmaps, we evalueren en stellen bij.