BHM (Barry) Looman

BHM (Barry) Looman

Projectmanager

18 jaar (1983-2000) als hoger technisch onderzoeker bij Proefstation voor de boomkwekerij gewerkt met als onderzoeksgebieden: onkruidbeheersing, emissie & spuittechniek. Daarna 10 jaar bij Wellantcollege bij de afdeling Cursus & trainingen voor coördinatie en projecten op gebied van onderwijs, gewasbescherming en spuitlicentie. In 2009 overgestapt naar Wageningen UR PPO BBF als Projectmanager Kennis & Innovatie.