ir. SPJ (Bas) van Delft

ir. SPJ (Bas) van Delft

Onderzoeker Bodem en Natuur

Bas van Delft is bodemkundige, gespecialiseerd in relatie bodem-natuur (ecopedoloog) bij Wageningen Environmetal Research (WENR). Bas heeft jarenlange ervaring met veldbodemkundig onderzoek in natuurgebieden en de digitale verwerking van de verzamelde data in kaarten en overzichten. Hij heeft veel adviezen gegeven over realisatiekansen voor terrestrische natuur in relatie tot ecohydrologie en fosfaat. Hij gebruikt daarbij ook zijn ervaringen die hij heeft opgedaan bij vegetatiekarteringen in combinatie met bodem(chemische) gegevens. Samen met Rolf Kemmers en een aantal partners heeft hij een (digitale) leidraad voor natuurontwikkeling opgesteld, welke inmiddels is uitgewerkt in een geautomatiseerde methode voor het afleiden van 'Landschappelijke Bodemkaarten' en de interpretatie daarvan voor toepassingen gericht op natuur en klimaatadaptatie. Een voorbeeld van de Landschappelijke Bodemkaart voor Nederlad staat op https://bodemdata.nl/themakaarten onder het kopje 'LBK'

Bas is gespecialiseerd in het beschrijven van humusvormen en heeft bijgedragen aan de Nederlandse en Europese humusvormtypologie (www.wageningenur.nl/humusvormen). Daarnaast heeft hij ruime ervaring met verschillende GIS en statistische programma’s, databeheer en programmeren (VBA, Javasrcipt en R).