ir. SPJ (Bas) van Delft

ir. SPJ (Bas) van Delft

Onderzoeker Bodem en Natuur

Bas van Delft is bodemkundige, gespecialiseerd in relatie bodem-natuur (ecopedoloog) bij Wageningen Environmetal Research (WENR). Bas heeft jarenlange ervaring met veldbodemkundig onderzoek in natuurgebieden. Hij geeft veel adviezen over realisatiekansen voor terrestrische natuur in relatie tot ecohydrologie en fosfaat. Hij gebruikt daarbij ook zijn ervaringen die hij heeft opgedaan bij vegetatiekarteringen. Samen met Rolf Kemmers en een aantal partners heeft hij een (digitale) leidraad voor natuurontwikkeling opgesteld waarvan een vernieuwde versie nu ook online beschikbaar is (www.landschapsleutel.wur.nl). Bas is gespecialiseerd in het beschrijven van humusvormen en heeft bijgedragen aan de Nederlandse en Europese humusvormtypologie (www.wageningenur.nl/humusvormen). Daarnaast heeft hij ruime ervaring met verschillende GIS en statistische programma’s, databeheer en programmeren (VBA, Javasrcipt en R).