prof.dr.ir. TB (Bas) Rodenburg

prof.dr.ir. TB (Bas) Rodenburg

Bijzonder Hoogleraar Dierenwelzijn

Het onderzoek van Bas Rodenburg richt zich op het verbeteren van de methodes om het welzijn van dieren te meten. Rodenburg wil zich vooral richten op gedragsindicatoren en methodes waarbij dieren zelf ‘gevraagd’ worden hoe zij hun leefomgeving beleven. Een tweede belangrijk speerpunt is erop gericht om grip te krijgen op het gedrag en welzijn van individuele dieren in sociale groepen. Via het automatisch volgen van individuele dieren in groepen, wil Rodenburg beter zicht krijgen op sociaal gedrag en met deze informatie gezondheid en welzijn van dieren verbeteren. Het huidige onderzoek van Rodenburg richt zich vooral op het ontwikkelen van methoden voor het meten van het gedrag en welzijn van individuele dieren in groepen. Ontwikkelingen op gebied van Precision Livestock Farming gaan op dit moment erg snel. Daarbij wordt het ook steeds beter mogelijk om aan het individuele dier te meten. Met die methodologie kun je sociaal gedrag in detail bestuderen, maar bijvoorbeeld ook metingen doen aan gezondheid en welzijn van het individuele dier in de groep. Zijn toekomstig onderzoek zal zich verder richten op het gebruik van gedragsindicatoren om uitspraken te doen over het welzijn van een dier en het ontwikkelen van methodes waarbij het dier zelf ‘gevraagd’ wordt hoe het zijn leefomgeving beleeft. Dit zal bijvoorbeeld gedaan worden via onderzoek naar de voorkeuren die dieren zelf hebben en zogeheten cognitive bias-testen. Daarbij kan worden gemeten of een dier zijn leefomstandigheden positief of negatief beoordeelt. Samen met het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS) wil Rodenburg ook de dialoog aangaan met de Nederlandse samenleving over dierenwelzijn.