dr. B (Beatriz) Andreo Jimenez

dr. B (Beatriz) Andreo Jimenez

Microbiële ecoloog

Ik ben een onderzoeker die wil oplossen van problemen. Ik heb een grote passie voor microbiële processen en symbiotische interacties. Ik probeer manieren te vinden om microben te gebruiken voor het verbeteren van de kwaliteit van leven en om onze ecologische voetafdruk te verminderen. Ik ben van mening dat teamwerk de sleutel is om kennis met impact te genereren en duurzamere landbouw en circulaire economie verbeteren. Ik doe onderzoek naar de impact van organische reststromen als meststof voor gewassen en bestudeer daarbij de ziektewering tegen bodempathogenen  en de overdracht van antibioticaresistentie in de voedselproductieketen. Ik analyseer het effect van maatregelen op de samenstelling van de microbiële gemeenschappen in bodem en gewas.

Ik heb biologie gestudeerd en ik ben getraind als onderzoeksassistent in moleculaire biologie en genetica. Later specialiseerde ik me in microbiële ecologie, plantenfysiologie en biologische bestrijding. Tijdens mijn proefschrift onderzocht ik worteleigenschappen en signaalmoleculen van planten en hoe schimmelsymbionten planten helpen om zich aan droogte aan te passen . Momenteel ben ik onderzoeker in de groep Biointeracties en Plantgezondheid van Wageningen Research.