dr. LAP (Bert) Lotz

dr. LAP (Bert) Lotz

Teamleider Toegepaste Ecologie

Bert Lotz onderzoekt mogelijkheden om met slimme toepassingen van ecologie en technologie agrosystemen te verduurzamen. Zo voert hij, samen met collega’s, studies uit naar kansen en bedreigingen om met innovatieve veredelingsmethoden gewassen weerbaarder te maken tegen ziekten. Vanaf 2017 leidt hij het onderzoek Groene gewasbescherming in opdracht van de Nederlandse Overheid. Dit onderzoek heeft als doel een transitie naar duurzamere gewasbescherming, leidend tot een sterke vermindering van de afhankelijkheid van chemische gewasbescherming. Middels een herontwerp van teeltsystemen beoogt dit onderzoek daarbij de marktpositie van de teler te behouden of juist te versterken (tijdshorizon 2030).

Bert gaat graag met groepen in de samenleving het gesprek aan over hoe onderzoek en innovatie optimaal een bijdrage kunnen leveren aan het verdere verduurzamen van de productie van voldoende, gezond voedsel, zowel nationaal als internationaal.

Bert heeft Biologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is gepromoveerd op een populatiebiologische studie uitgevoerd op het Instituut voor Oecologisch Onderzoek, thans het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Sinds 1987 is hij werkzaam bij Wageningen University & Research in verschillende functies.

https://www.wur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/plant-research/Agrosysteemkunde/Gewasbescherming-en-milieu.htm