ir. LL (Bertram) de Rooij MSc

ir. LL (Bertram) de Rooij MSc

Teamleider Regionale Ontwikkeling & Ruimtegebruik | landschapsarchitect bnt

Samenwerken aan veerkrachtige en levende landschappen. Landschappen die veranderen zonder de intrinsieke waarden en de natuurlijke basis te verliezen. Landschappen die kwaliteit ademen, omdat ze gewaardeerd worden en van waarde zijn. Landschappen die de samenleving en haar behoeften weerspiegelen.

Met ruim 20 jaar ervaring als landschapsarchitect heb ik aan een breed palet van opgaven gewerkt, in binnen- en buitenland.

Bijna alle maatschappelijke uitdagingen komen samen in dezelfde ruimtelijke context, het landschap. Daarom ben ik gespecialiseerd in het creëren van een omgeving die kansen biedt en opgaven samenbrengt, op verschillende schalen en altijd samen met alle betrokkenen.

Ik werk aan gebiedsgerichte oplossingen op basis van het natuurlijk systeem met op de natuur geïnspireerde ontwikkelingen en oplossingen (‘nature based solutions’), klimaatadaptatie en risicobeheersing, duurzame voedselsystemen en migratie. Altijd vanuit en met een ruimtelijk perspectief.

De kern van mijn aanpak is het verbinden, innoveren en inspireren. Dit doe ik door mensen, kennis, behoeften en wensen bij elkaar te brengen. Zo ontstaat gemeenschappelijk begrip, worden er bruggen gebouwd en perspectieven geschetst die verpakt worden in  aansprekende verhaallijnen en visualisaties.

In mijn aanpak heb ik een open instelling,  humor en passie. Creativiteit, flexibiliteit, stiptheid en degelijkheid zijn woorden die mij goed karakteriseren. Ook heb ik een sterk gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen, nieuwe ontwikkelingen en fenomenen. Ik hecht veel waarde om de perspectieven ook om te zetten naar actie en opvolgen.

Een gedragen, inspirerend, activerend verhaal met een krachtig ruimtelijk beeld, waarin het natuurlijk systeem en de grote maatschappelijke opgaven samenkomen en de lange termijn ambities verbindt met duidelijk handelingsperspectief voor de korte termijn, maakt het verschil!

Zo werken we samen aan een gezonde, duurzame en veerkrachtige leefomgeving, voor nu en in de toekomst.

Geregistreerd landschapsarchitect (SBA Nederland)
Lid van NVTL (Nederlandse Vereniging van Landschapsarchitecten)