Terug naar profiel

Onderwijsactiviteiten - ir. LL (Bertram) de Rooij MSc

Stagecoordinator Leerstoelgroep landschapsarchitectuur
(2016-2018)

Gastdocentschap:
- Post-disaster planning and design (2015)
- Planningsmethoden en technieken (2015)
- Climate change adaptation and governance | WCDI International Short Courses for mid-career Professionals (2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
- Food Security in an Urbanising society | WCDI International Short Courses for mid-career Professionals  (2019, 2020)

Supervisor/topic teacher:
- BSc thesis landscape architecture (2015)
- BSc Studio Site Design (2017/2018)