dr. B (Brenda) Walles

dr. B (Brenda) Walles

DLO Onderzoeker

Brenda is een estuariene ecoloog met meer dan 10 jaar onderzoekservaring in de Zeeuwse Delta. Na haar studie Bodem, Water en Atmosfeer in Wageningen is ze gepromoveerd aan de Wageningens Universiteit op de rol van oesterriffen in het behoud van intergetijdengebieden. Vervolgens heeft ze als Postdoc bij het NIOZ gewerkt binnen het project EMERGO (Eco-morphological functioning and management of tidal flats).

Sinds 2017 werkt Brenda als onderzoekend ecoloog bij Wageningen Marine Research in Yerseke. Brenda is een gedreven onderzoeker die bekend is met het uitvoeren van veld monitoring en beschikt over uitstekende analytische vaardigheden. Haar focus ligt op de effecten van mitigerende maatregelen op de ecologische (bodemdieren en vogels) en morfologische ontwikkeling van intergetijdengebieden in de Zeeuwse Delta. In de Oosterschelde is ze betrokken bij de monitoring van zandsuppleties (Oesterdam en Roggenplaat), een slibsuppletie (NatuurImpuls), getij herstel (Rammegors), en aangelegde oesterriffen (Slikken van Viane, De Val, Oesterdam en Grevelingenmeer). In de Westerschelde onderzoekt ze het ecologisch herstel na aanleg van strekdammen (Baalhoek, Knuitershoek, Bath), een schorafgraving (Zuidgors) en een ontpoldering (Perkpolder). Brenda onderzoekt tevens hoe klimaatverandering leidt tot temperatuursveranderingen binnen het intergetijdengebieden en wat dit betekend voor de bodemdieren middels veld en lab experimenten.

Brenda heeft in de loop der tijd een uitgebreid netwerk in de Zeeuwse Delta opgebouwd en is op de hoogte van de ontwikkelingen. Tevens heeft ze een groot internationaal netwerk en is betrokken bij het EU project FutureMares.