Terug naar profiel

Onderwijsactiviteiten - ir. CBEM (Carmen) Aalbers PhD

Governing and transition of greenspace in urban regions, Copenhagen University, 2019 (PhD)

Landschapsarchitectuur 1988 Wageningen Universiteit (MSc). Specialisatie Landgebruiksplanning en Landschapsecologie, inclusief sociaal culturele aspecten

Landevaluatie 1987 International Training Centre, Enschede

Urbane Planning Afrika, Regionale Planning India, 1987, Planologisch Demografisch Instituut/  Universiteit van Amsterdam)