CBM (Cecile) Leuverink

CBM (Cecile) Leuverink

Communicatieadviseur

Zichtbaarheid, interactie en bereik realiseren voor de gezichtsbepalende thema's waarmee Wageningen Marine Research zich als researchinstituut positioneert;

-Visserij in transitie
-Klimaat en kust
-Windparken op zee
-Ecologie van zoetwatervis
-Maritieme diensten
-Voedsel uit zee
-Mariene natuur en biodiversiteit
-Ecologische monitoring en data