CJ (Chris) van Dijk

CJ (Chris) van Dijk

Onderzoeker Plant en Milieu

Als ervaren onderzoeker/projectleider werk ik aan verschillende thema's op het gebied van planten en milieu. Ik ben verantwoordelijk voor het realiseren en coordineren van projectopdrachten, de rapportage, het onderhouden van contacten met opdrachtgevers en het initieren van nieuwe projecten. Een project is voor mij succesvol als de opdrachtgever(s) tevreden is (zijn).

Mijn werk richt zich op het ontwikkelen van duurzame science-based groenbeheermethoden voor de openbare ruimte zoals de DOB methodiek (Duurzaam Onkruidbeheer op verhardingen). Doel is kosteneffectief onkruidbeheer op verhardingen en in stedelijk groen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verder terug te dringen. Het bestrijden van uitheemse, woekerende oever- en waterplanten (invasieve exoten) wordt hierbij steeds belangrijker. 

Daarnaast werk ik aan verschillende projecten op het gebied van milieumonitoring met planten rond industriële complexen, luchthavens en afvalverbrandingsinstallaties. Inzet is de risico’s voor mens en milieu als gevolg van de emissies naar de lucht van o.a. PAK’s, dioxinen, fluoriden en zware metalen op leefniveau in beeld brengen.