dr. EGM (Ed) van Klink

dr. EGM (Ed) van Klink

DLO Onderzoeker

1983: Veterinaire Dienst: varkenspest bestrijding

1983-1985: Instituut voor Hygiëne van Levensmiddelen van Dierlijke Oorsprong, Faculteit Diergeneeskunde, Utrecht: onderzoek in hygiëne van slachttechniek innovaties, in het bijzonder elektrostimulatie en warm uitbenen.

1985-1990: werkzaam in het Animal Disease Project/Livestock Development Project, Western Province, Zambia:

• 1985 – 1987: District Veterinary Officer, Sesheke District, Zambia: algemene veterinaire dienst werk; georganiseerde ziektebestrijding, en opleiding en begeleiding van medewerkers in het veld.

• 1988-1990: Veterinary Research Officer, Mongu, Zambia: hoofd van regionaal diagnostisch laboratorium Western Province; Voorbereiding en analyse van veldonderzoek in vee productiviteit.

1990-1991: studieverlof Wageningen Universiteit, afdeling Tropische Veehouderij.

1991-1994: Beleidsmedewerker, Veterinaire Dienst, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Nederland: beleidsvorming op het gebied van diergezondheid en dierziekten; identificatie en registratie, reiniging en desinfectie enz.

1995-1997: Senior Beleidsmedewerker, Directie Landbouw, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Nederland: beleidsvorming op het gebied van diergezondheid, dierziekten en de relatie met risico management.

1997 – 2001: Senior Expert Diergezondheid, Welzijn en Ethiek, IKC-Landbouw: ondersteuning van het beleid op het gebied van diergezondheid, controle en risicobeheersing van dierziekten, dierenwelzijn en ethiek.

2001-2005: Senior Beleidsadviseur Diergezondheid en Dierenwelzijn, Expertisecentrum LNV (80%)

2001-2004: Senior Veterinair Consultant, RDP Livestock Services bv. Zeist: consultancy in veterinaire epidemiologie, veterinair beleid, preventieve diergeneeskunde, ziektebestrijding-programma's (20%)

2005 – 2015: free-lance parttime consultant veterinaire epidemiologie en beleid (Van Klink Veterinary Epidemiologie en Policy Consultancy (VPEC))

2005-2008: Coördinator Divisie Voedselkwaliteit, Directie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2008-2011: Productmanager Levende Dieren, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Nederland.

Vanaf 2009: Senior Fellow Global Initiative voor Food Systems Leadership, State University van Minnesota

2011: Senior Lecturer Veterinary Public Health, School of Veterinary Science, University of Bristol.

Vanaf 2017: Senior epidemioloog Wageningen Bioveterinary Research, Lelystad