E (Eefke) Weesendorp

E (Eefke) Weesendorp

Externe medewerker

DCO. Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) in Lelystad is een onafhankelijk onderzoeksinstituut en nationaal referentielaboratorium voor verschillende dierziekten. WBVR verricht veterinair onderzoek ter bescherming van de gezondheid van mens en dier. De afdeling Diagnostiek en Crisisorganisatie (DCO) richt zich specifiek op diagnostiek voor verdenkingen en uitbraken van meldingsplichtige dierziekten (24/7), exportcertificeringsdiagnostiek en diagnostiek voor specialistische (humane) testen. Het laboratorium is grotendeels gehuisvest in een, voor Nederland unieke, High Containment faciliteit. Dit zijn de laboratoriumfaciliteiten op veterinair BioSafetyLevel (BSL)4-niveau waar veilig gewerkt kan worden met hoogpathogene dierziektevirussen. Veel van de testen die op de laboratoria van de afdeling DCO worden uitgevoerd zijn ISO17025  geaccrediteerd.

Ambitie. Mijn persoonlijke ambitie is een verdere uitbreiding van de diagnostische activiteiten en het bieden van een uitmuntende service aan klanten. Daarnaast werk ik aan een nog betere voorbereiding op uitbraken van aangifteplichtige dierziekten en een efficiënte en uitmuntende crisisorganisatie tijdens uitbraken.

Achtergrond. Sinds 2005 ben ik werkzaam bij WBVR. De eerste vier jaar als promovendus op het onderwerp kwantificeren van onderliggende mechanismen van klassieke varkenspest virus transmissie. Vanaf 2010 als onderzoeker bij de afdeling Infectie Biologie op het onderwerp porcine reproductive and respiratory syndrome virus gastheer-pathogeen interacties'. Als projectleider virale diagnostiek was ik per 2013 verantwoordelijk voor het virologisch diagnostisch laboratorium en per 1 september 2015 ben ik afdelingshoofd van de afdeling DCO. Daarnaast ben ik sinds 2018 president van de European Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians.