EA (Eva) Meijer

EA (Eva) Meijer

Docent en Onderwijscoördinator

Ik ben onderwijscoördinator voor de leerstoelgroepen Strategische Communicatie (COM) en Kennis, Technologie en Innovatie (KTI). Als onderwijscoördinator coördineer ik het onderwijs, inclusief scriptie- en stagebegeleiding. In mijn werk vorm ik een brug tussen studenten en medewerkers en studieadviseurs van het CPT.

Daarnaast werk ik als docent bij de leerstoelgroep Kennis, Technologie en Innovatie (KTI). Hier ben ik actief in vakken van de BSc International Development Studies en begeleid ik scriptiestudenten. Met een achtergrond in International Development Studies (afgestudeerd aan zowel de BSc als MSc in Wageningen) ben ik geïnteresseerd in de rol van kennis binnen de context van ontwikkelingsvraagstukken. Voor mijn MSc scriptie heb ik empirisch onderzoek gedaan naar de interactie tussen inheemse en westerse kennis in de context van ontwikkelingssamenwerking in Ghana.