FA (Fleur) Hoorweg MSc

FA (Fleur) Hoorweg MSc

Onderzoeker diergezondheid en dierenwelzijn

In welke behoeften van dieren moeten we voorzien om ze een leven te bieden wat de moeite waard is? En wat is er nodig om te voorzien in die behoeften? 

Voor goed dierenwelzijn is het niet alleen belangrijk om te voorkomen dat er negatieve invloeden optreden zoals stress, pijn en verwonding, maar daarnaast ook juist te zorgen voor positieve ervaringen. Belangrijk voor het gericht mogelijkheden bieden om positieve emoties te ervaren zijn het kunnen uitvoeren van soorteigen gedrag en autonomie. Dat betekent dat gehouden dieren keuzevrijheid hebben, er variatie en afwisseling in de omgeving is en dieren mentaal en fysiek uitgedaagd worden. Bij goed dierenwelzijn is het dier in staat om zich aan te passen aan de omgeving en daarbij een positieve mentale toestand te bereiken.

In mijn werk doe ik onderzoek naar en probeer ik zo veel mogelijk inzicht te krijgen in de belevingswereld van dieren en hoe we dierenwelzijn kunnen waarborgen.