dr. ALD (Fons) van der Plas

dr. ALD (Fons) van der Plas

Assistant Professor

Mijn onderzoek focust op zowel de oorzaken als de gevolgen van biodiversiteitsverlies en op hoe beheer biodiversiteit kan verhogen. Ik ben met name geinteresseerd in hoe verandering van landgebruik de soortenrijkdom en compositie van planten- en dierengemeenschappen kan veranderen. Daarnaast ben ik ook geinteresseerd in wat de gevolgen zijn van veranderingen in landgebruik en beheer voor het functioneren van ecosystemen en in hoe we ervoor kunnen zorgen dat ecosystemen multifunctioneler worden. Ik probeer met name te begrijpen wat de consequenties van biodiversiteitsverlies zijn op grotere ruimtelijke schalen (bv landschapschaal en groter), aangezien dit ook de ruimtelijke schaal is waarop beleidsbeslissingen gemaakt worden.

Ik ben ook geinteresseerd in hoe kenmerken van soorten kunnen helpen met het begrijpen van waarom verschillende soorten een verschillende rol spelen in het functioneren van ecosystemen. Bij mijn onderzoek maak ik van verschillende methodes gebruik, waaronder experimenten, veldstudies en simulatiestudies.