Terug naar profiel

Onderwijsactiviteiten - dr.ir. AJM (Fons) Debets

Ik ben coordinator, docent en examinator van de Basiscursus Genetica en Moleculaire Biologie voor eerstejaars BBI, BPW en BDW; en de geavanceerde genetica practicumcursus GATC voor verscheidene BSc en MSc specialisaties.

Fundamentals of Genetics and Molecular Biology GEN11806

Genetic Analysis, Tools and Concepts GEN30306

Vakken

GEN-80424 MSc Thesis Genetics
GEN-11806 Fundamentals of Genetics
GEN-70424 MSc Internship Genetics
GEN-70224 MSc Internship Genetics
GEN-30306 Genetic Analysis Trends and Concepts
GEN-79224 MSc Research Practice Genetics
GEN-79324 MSc Research Practice Genetics
GEN-80436 MSc Thesis Genetics