prof.dr.ir. GMJ (Frits) Mohren

prof.dr.ir. GMJ (Frits) Mohren

Hoogleraar Bosecologie en Bosbeheer

Ik ben vooral geïnteresseerd in de groei van bomen en bossen in relatie tot bodem en klimaat. Bomen en bossen zijn fascinerende levende systemen, en ze leveren prachtige grondstoffen die voor allerlei doeleinden gebruikt kunnen worden. De lange levensduur vereist dat bomen allerlei aanpassingen hebben waardoor variatie in groeiomstandigheden gebufferd kan worden; de vorming van stamhout kan in principe oneindig doorgaan zolang er geen beschadigingen en infecties optreden. Bosbeheer houdt van oudsher rekening met de ecologische mogelijkheden van de groeiplaats, de vraag naar (ecosysteem-)producten en -diensten, en de technische mogelijkheden om in de bosontwikkeling te sturen zodat de gewenste beheerdoelen bereikt worden. Het beheer moet zich voortdurend aanpassen om rekening te houden met veranderende groeiomstandigheden en veranderende wensen van de maatschappij. Bosbeheer is gestoeld op kennis en ervaring, en beide moeten onderhouden worden. Mijn onderzoeksinteresse is de laatste jaren verschoven van de productie-ecologie van bossen en bomen naar analyse van beheerssystemen en de kennis en inzichten die daarvoor nodig zijn.