drs. GS (Gabe) Venema

drs. GS (Gabe) Venema

Accountmanager Overheden/Business developer Regio

In 2018 ben ik, na jaren teamleiderschap (2004-2017), gestart met de nieuwe functie accountmanager Overheden en business developer Regio bij Wageningen Economic Research. Ik richt me in 2018 vooral op het ministerie van LNV en de Nederlandse provincies.

Al geruime tijd heb ik op een breed terrein veel ervaring met het binnenhalen en leiden van  uitdagende projecten in de regio en voor het ministerie van LNV. Ik richt me daarbij vooral op de ontwikkeling van duurzame agrarische sectoren en het platteland in brede zin. Belangrijke producten zijn  (regionale) landbouwverkenningen, monitoring en evaluaties voor landbouw- en plattelandsbeleid, verdienmodellen voor multifunctionele landbouw en vele verdiepende analyses op sociaal-economisch (en duurzaamheids) gebied van agrarische sectoren.

Een brede overview, in combinatie met grote interesse in en bekendheid met beleid en maatschappelijke ontwikkelingen, is een sterke basis voor mooie uitdagingen voor de komende jaren in de huidige functie. Daarbij vind ik een WUR brede samenwerking in regio's belangrijk, met daarnaast aandacht voor strategische partners, om zo goed mogelijk de informatie-behoeften van klanten te kunnen vervullen. Een mooie ontwikkeling is de toename van triple helix aanpak in regio's, waarbij overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen er samen voor gaan om de transitie naar een circulaire economie (verduurzaming samenleving) te versnellen.

Binnen het instituut geef ik mede inhoudelijk richting aan sociaaleconomische vraagstukken rond de ontwikkeling van duurzame agrosectoren, en duurzame rurale- en stedelijke regio’s. In dit kader ben ik binnen WUR 1 van de trekkers van het kennisthema Metropolitan Solutions.