dr.ir. G (Gemma) van der Haar

dr.ir. G (Gemma) van der Haar

Universitair docent
Vanuit een achtergrond in ontwikkelingssociologie heb ik mij op het terrein van de conflctstudies begeven en mijn huidige werk bevindt zich op het kruispunt van die twee domeinen. Mijn onderzoeksinteresses zijn sociale praktijken en processen van governance en staatsvorming in conflict en post-conflict settings. Een zwaartepunt is land governance