ir. G (Gerard) Migchels

ir. G (Gerard) Migchels

Senior projectleider

Ik werk al jaren met plezier voor Wageningen University & Research. Als verbinder van praktijk - wetenschap en overheid. Ook inhoudelijk ga ik als generalist voor het verbinden van thema's. Zoals biodiversiteit, natuurinclusieve kringlooplandbouw,  energie-transitie, integraal verduurzamen van de melkveehouderij, agrobosbouw en precisie landbouw. Samenwerken zit in mijn genen. In mijn projecten werk is dan ook samen met verschillende kennisinstellingen binnen WUR, met DairyCampus, De Marke en Acrres. En heel veel projecten doe ik samen met LTO Noord. Kennis is mooi, maar impact met kennis is nog mooier.

http://www.proeftuinnatura2000.nl/

https://www.ppsenergielandbouw.nl/

https://proeftuinveenweiden.nl/

https://www.netwerkpraktijkbedrijven.nl/ 

https://www.acrres.nl/