dr.ir. GJ (Gert Jan) Reinds

dr.ir. GJ (Gert Jan) Reinds

Teamleider Duurzaam Bodemgebruik

Na mijn studie bodemkunde aan de Wageningen Universiteit ben ik gaan werken bij Alterra, eerst als onderzoeker landevaluatie, daarna als onderzoeker op het gebied van de modellering van effecten van zwavel- en stikstofdepositie op bosbodems in Europa. Op dat laatste onderzoek ben ik in 2009 gepromoveerd. Naast het werk rond de ontwikkeling en toepassing van modellen, was ik ook verantwoordelijk voor de database met gegevens uit heel Europa van het Forest Intensive Monitoring (ICP Level II) programma. Inmiddels ben ik al geruime tijd teamleider van het team Duurzaam Bodemgebruik binnen Wageningen Environmental Research. Naast het teamleiderschap coordineer ik op dit moment het stikstof onderzoek binnen WENR dat wordt uitgevoerd voor de evaluatie van de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering.