prof.dr.ir. GJ (Gert Jan) Hofstede

prof.dr.ir. GJ (Gert Jan) Hofstede

Personal Professor Artificial Sociality

Gert Jan Hofstede (Hengelo Ov, 1956) studeerde biologie aan de Landbouwhogeschool, werd computerprogrammeur en kwam als informaticus terug aan Wageningen University.

Gert Jan schreef boeken over database-ontwerp en richtte zich daarna op de organisatiekant van informatisering, met name in internationale settings. De achterliggende vraag: hoe kun je mensen beter laten samenwerken? Daarvoor is het belangrijk om het samenspel van technologie, spelregels, menselijke drijfveren én ongeschreven culturele regels te begrijpen.

Methoden die Gert Jan toepast om dit samenspel tot leven te brengen omvatten het ontwerpen van modellen van de te bestuderen systemen, onder meer door simulatiespelen en sociale simulatie. In 2016 richtte hij, samen met onderzoekers aan Complexe Adaptieve Systemen, SiLiCo op. Hij is persoonlijk hoogleraar Artificial Sociality (bekijk zijn intreerede).

Gert Jan is een veelgevraagd en enthousiasmerend spreker.

Meer op www.gertjanhofstede.com.