dr.ing. H (Hans) Hopster

dr.ing. H (Hans) Hopster

Externe medewerker

Dieren en mensen leven samen en zijn afhankelijk van elkaar. Door dieren en mensen beter te begrijpen kunnen we hun belangen beter op waarde schatten. Als onderzoeker heb ik het gedrag en de gezondheid van productiedieren (koeien, pluimvee, varkens) en niet-productiedieren (circus dieren, gezelschapsdieren, agressieve honden) bestudeerd in het kader van dierenwelzijn. Ik ken als geen ander de spanning tussen feiten en waarden, in een samenleving die respectvol met dieren om wil gaan. Mijn onderzoek heeft de basis gelegd voor een wettelijke verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen, maar ook voor het opheffen van het verbod op honden van het Pitbulltype. Recent ontwikkelde ik een systematiek voor het inschatten van risico's van het houden van bijzondere zoogdieren door particulieren: de Positieflijst. Publicaties als “Liefde maakt blind” en “Denken over dieren” illustreren mijn interesse in de relatie tussen mens en dier. Ik zoek, als onafhankelijke onderzoeker, de oplossing graag in de verbindende dialoog met partijen op basis van feiten en mogelijkheden met oog voor heersende sentimenten. Onderzoek op het snijvlak van bedrijf, beleid en samenleving is bij mij in goede handen. De komende tijd wil ik het gedrag van dieren nog duidelijker op de agenda zetten en stimuleren dat mensen zich meer bewust zijn van wat dit ons kan leren over dieren en over de risico’s van dierhouderij. Gebruik van sensortechnologie en innovatieve communicatiestrategieën zijn voor mij daarbij speerpunten.Voor informatie over mijn loopbaan zie de Engelse versie van mijn biografie.