ing. HJM (Harry) Kortstee MAB

ing. HJM (Harry) Kortstee MAB

Business innovatie, Duurzaamheid, Ondernemerschap

Harry Kortstee is een actieonderzoeker die vooral werkzaam is op het spanningsveld tussen de landbouw in de breedste zin en de maatschappij. Zijn werk is vooral gedreven door de vraag hoe er een toekomstig maatschappelijk gewaardeerde land en tuinbouw mogelijk kan blijven en welke transitie er daarvoor nodig is. Belangrijk aandachtsveld is voor hem wat er nodig is om beweging in denken en doen te organiseren bij de verschillende belanghebbenden. Zijn specifieke inhoudelijke invalshoeken daarbij zijn Ondernemerschap, Innovatie, Verduurzaming en Business ontwikkeling.