prof.dr. HAC (Hens) Runhaar

prof.dr. HAC (Hens) Runhaar

Buitengewoon hoogleraar Beheer van biodiversiteit in agrarisch landschap

Prof. dr. Hens Runhaar is visiting professor bij de FNP groep en was van 2015 tot 2020 buitengewoon hoogleraar Beheer van biodiversiteit en agrarisch landschap in deze groep. Zijn onderzoek richt zich op de vraag hoe boeren en andere bedrijven in agri-food ketens kunnen worden gestimuleerd om negatieve ecologische impacts te minimaliseren en de bijdrage aan natuur en landschap te maximaliseren. Zie https://www.uu.nl/staff/HACRunhaar/Profile voor een uitgebreider profiel

Op 22 september 2016 hield Hens Runhaar zijn inaugurele rede. Zie http://wurtv.wur.nl/p2gplayer/Player.aspx?id=eqInBg. De uitgeschreven tekst is beschikbaar op http://edepot.wur.nl/389369. Op 30 september 2020 blikte Hens terug op 5 jaar leerstoel tijdens een online slotsymposium georganiseerd door het bestuur van de Stichting Leerstoel.