ir. HJ (Hermjan) Barneveld

ir. HJ (Hermjan) Barneveld

Promovendus, Externe medewerker

Ik ben in 1988 afgestudeerd aan de TUDelft, faculteit Civiele Techniek, afstudeerrichting waterbouwkunde (rivieren). Tussen 1990 en 1996 heb ik bij het Waterloopkundig Laboratorium (nu Deltares) in de Voorst gewerkt. Sinds 1996 doe ik onderzoek en adviseer ik bij HKV lijn in water in Lelystad. Gedurende mijn loopbaan ben ik betrokken geweest bij een groot aantal rivierkundige studies en projecten. In Nederland waren dat projecten met als invalshoek bevaarbaarheid, watervoorziening, hoogwaterbescherming, integraal rivierbeheer en het modelleren van waterbeweging en morfologie. Vanaf 1992 ben ik ook in het buitenland actief geweest in projecten en EU-onderzoeksprogramma’s gerelateerd aan hoogwaterbescherming, hoogwatervoorspelling, sedimentatie in reservoirs, problemen met inlaatwerken voor irrigatiesystemen, oeverbescherming, rivierwerken, herstel van natuurwaarden, de invloed van rivieren op kusterosie en de hydraulica en morfologie van rivieren en bergstromen.
In Nederland ken ik het Nederlandse rivierensysteem goed, door bijdragen aan grote landelijke programma’s als Maaswerken, Integrale Verkenning Maas, Ruimte voor de Rivier, Duurzame Vaardiepte Rijndelta, het Deltaprogramma Rivieren en Integraal RivierManagement (IRM).

Voor PAO-MT coördineer ik al enige jaren de 4-daagse cursus Modern Rivierbeheer.