dr.ir. H (Huib) Hengsdijk

dr.ir. H (Huib) Hengsdijk

Agronomisch onderzoeker

Ik ben onderzoeker in het beheer van natuurlijke hulpbronnen en de agronomie van tropische teeltsystemen. In de afgelopen 25 jaar heb ik gewerkt aan modellering van landgebruik, efficiëntie van watergebruik en efficiëntie van kunstmestgebruik van rijstsystemen, land- en waterbeheer en de effecten van klimaatverandering op de gewasproductie. Ik heb een groente programma voor onderzoek en capaciteitsopbouw gecoördineerd in Indonesië en een project in Bangladesh om een op sms gebaseerd adviessysteem op te zetten voor de besrijding van een schimmelziekte in aardappelen. Ik heb in veel landen van Amerika, Azië en Afrika gewerkt, maar het meeste van mijn werk was in Costa Rica, Bangladesh, Ethiopië en Indonesië. Zie de volgende websites voor meer informatie: