ing. IJ (Ingeborg) de Boois

ing. IJ (Ingeborg) de Boois

Plaatsvervangend hoofd Centrum voor Visserij-onderzoek; Projectleider bestandsopnamen op zee