dr. ILA (Ingeborg) Boxman

dr. ILA (Ingeborg) Boxman

Projectleider Virologie

Dr. Ingeborg Boxman richt zich op detectie van voedsel-overdraagbare virussen bij Wageningen Food Safety Research (WFSR). Opgeleid als BioMedisch Wetenschapper (Leiden, cum laude, 1991) en gepromoveerd bij Maria Ponec en Clemens Löwik (Leiden, 1995), startte zij een postdoc project naar humane papillomavirus (AMC). Zij bleef werkzaam in de virologie na haar aanstelling als wetenschappelijk medewerker in 2003 bij het laboratorium van de NVWA, en haar voorgangers, en kwam in dienst van WUR na de oprichting van de WFSR (2019).

Ingeborg is projectleider van het Cluster Virologie binnen WFSR. In dit cluster voert men virus analyses uit voor NVWA, voornamelijk onder accreditatie van RvA, en verzorgt men de kwaliteitsborging. Daarnaast werkt men aan methode ontwikkeling, zoals efficientere extractie van virus (genomisch materiaal) uit voedsel- en of oppervlaktemonsters, voert men (trend)analyses uit op kwalitatieve en kwantitatieve metingen, of vergelijkt men sequenties met die zijn geïsoleerd bij patiënten in samenwerking met anderen (NVWA, RIVM, GGD). De nieuwste ontwikkeling is om alle (humane) virussen tegelijkertijd en ongericht te detecteren. Onder leiding van Ingeborg is WFSR het Nationaal Referentie Laboratorium Food-Borne viruses.

Ingeborg is een expert op het gebied van voedsel-overdraagbare virussen en voedselveiligheid door haar werk binnen verschillende projecten voor de NVWA en WFSR, maar ook in internationale groepen (NRL FB viruses; CEN WG TAG-4/ISO 15216; Dutch drafting group Codex Alimentarius/CAC/GL 79 (2012); EFSA WG HAVtrace 2014; ISO/TC34/SC9/WG31 Hepatitis E virus en ISO/TC34/SC9/WG3/Method validation/virus¶sites).