dr. JC (Jacco) van Rijssel

dr. JC (Jacco) van Rijssel

DLO Onderzoeker

Als een evolutionair ecoloog ben ik geinteresserd in hoe verstoringen door menselijk toedoen de omgeving en daarmee ook de evolutionaire ecologie van vertebraten, met name vissen, beinvloeden. Gedurende mijn promotie bij de Universiteit Leiden probeerde ik te ontrafelen of en hoe Victoriameer cichliden zich hebben aangepast aan de sterk veranderde omgeving in de afgelopen 40 jaar. Hierbij maakte ik gebruik van de cichliden collectie van het Naturalis Biodiversity Center. Tijdens mijn Postdoc onderzoek in het lab van Ole Seehausen bij EAWAG / Universiteit van Bern heb ik een poging gedaan om te verklaren waarom sommige cichiden genera uitwaaieren in veel verschillende soorten terwijl andere genera dit totaal niet doen.

In mijn huidige werk als kwantitatief ecoloog bij Wageningen Marine Research houdt ik mij voornamelijk bezig met de visstand in het zoete water waarbij we door middel van verschillende monitoringen, trends per vissoort door de jaren heen kunnen analyseren, waardoor er een globaal beeld onstaat hoe het met de verschillende vissoorten in Nederland staat.