dr.ir. JR (Jasper) de Vries

dr.ir. JR (Jasper) de Vries

Universitair hoofddocent

Vertrouwen staat centraal in het onderzoek van Jasper de Vries. Jasper is een planoloog en communicatiewetenschapper en als universitairdocent verbonden aan de leerstoelgroep Strategische Communicatie. In zijn onderzoek richt hij zich op de dynamiek van vertrouwen in interactie rond omgevingsvraagstukken, natuurbescherming en productieketens in de sectoren landbouw en voedsel. Dit onderzoek voert hij uit met academische en maatschappelijke partners, waarbij praktijkgericht onderzoek een belangrijke rol kent.

Jasper is met name geïnteresseerd in hoe verschillende vormen van vertrouwen zich ontwikkelen en met elkaar samenhangen in veranderpocessen rond ruimtelijke vraagstukken. In deze context ziet hij vertrouwen als een dynamisch begrip dat verandert door de tijd, als gevolg van nieuwe interacties, gebeurtenissen en een veranderende context.

Deze interacties vinden meer en meer plaats rond transitievraagstukken in het landelijk gebied, waarbinnen overheden, organisaties en particulieren verschillende instrumenten (contracten, strategische plannen, subsidies, participatie) inzetten om dergelijke processen te sturen. Het gebruik van deze instrumenten, maar ook de introductie van nieuwe en innovatieve methoden (bv voor duurzaam landgebruik) hebben een grote invloed op vertrouwen, terwijl vertrouwen ook grotendeels bepaalt of dergelijke instrumenten en methoden worden geaccepteerd.

Geografisch speelt zijn werk zich vooral af in Europa, Canada en Zuidelijk-Afrika. Als projectleider en onderzoeker in verschillende Europese projecten is hij ervaren in het bestuderen van vertrouwen in relatie tot ruimtelijke veranderingen en digitalisering.

Lijst met publicaties