ir. JA (Jeroen) Veraart

ir. JA (Jeroen) Veraart

onderzoeker water en klimaat

Jeroen Veraart is senior onderzoeker waterbeheer en klimaatverandering bij Wageningen Environmental Research. Zijn projecten zijn vaak multi- tot transdisciplinair van karakter en gaan over onderwerpen zoals klimaatadaptatie, natuurherstel in de Rijkswateren en zoetwatervoorziening voor landbouw en natuur. In zijn onderzoek probeert hij kennis en methoden uit verschillende werkvelden met elkaar te combineren om te komen tot een nieuw resultaat. Het eindresultaat is vaak een verkenning van een probleem, de haalbaarheid van een strategie/interventie of een inventarisatie van beschikbare kennis. Hij combineert zijn onderzoek vaak met de rol van kennismakelaar. Zo is hij voor het ministerie van LNV kennisco?rdinator voor de Natuurambitie Grote Wateren, de Programmatische Aanpak Ecologie Grote Wateren, LIFE IP Deltanatuur, het Kennis en Innovatie programma Marker Wadden (KIMA) en het NKWK.