JPM (Jim) van Ruijven MSc

JPM (Jim) van Ruijven MSc

Teamleider Wortelzone Dynamica & Onderzoeker watertechnologie

Telers hebben daarnaast te maken met besmetting van het ondergrondse teeltsysteem door ziekten. Een belangrijke ontwikkelrichting hierin is het bouwen van robuuste microbiële ecosystemen, zodat ziekten geen kans krijgen om in het gewas toe te slaan. Het nieuwe team Rootzone Dynamics werkt aan het ontwikkelen methoden, technieken en strategieën om deze microbiële populaties te kunnen sturen en ze in te zetten in ziektepreventie en teeltoptimalisatie. 

De tuinbouw gaat steeds efficienter met water om: emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen wordt vermeden door emissieloos te telen en de eventuele reststromen te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast wordt het beschikbare regenwater ook steeds efficienter ingezet, zodat geen water uit aanvullende bronnen nodig is. In een interview met BNR Nieuwsradio's Techniektour leg ik uit hoe telers dit doen.

https://www.bnr.nl/podcast/techniektour/10412686/techniek-achter-watergebruik

Als zoon van een lelieteler uit het Westland ligt mijn hart dichtbij de glastuinbouw. In de functie van onderzoeker water en emissies bij de Business Unit Glastuinbouw probeer ik mijn passie voor natuur en natuurbehoud in te zetten om de glastuinbouw steeds een stapje duurzamer te maken. De kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn studie Industriële Ecologie aan de TU Delft en Universiteit Leiden gebruik ik om de kringlopen op de bedrijven of op grotere schaal te sluiten. Hierbij is een technische oplossing pas goed als hij ook economisch rendabel is toe te passen voor de telers, maar tegelijkertijd economisch perspectief biedt voor tuinbouw toeleveranciers.

Een goed voorbeeld is het project emissieloos telen, waarmee telers de kwaliteit van het water tijdens recirculeren zo hoog houden, dat lozen (en daarmee kosten voor verplicht zuiveren van dit lozingswater) wordt voorkomen. Deze emissieloze teeltstrategie maakt gebruik van commercieel beschikbare technieken en past deze op een slimme manier toe. Daarnaast is het samen met de techniekleveranciers ontwikkelen van zuiveringsinstallaties voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen mijn verantwoordelijkheid en denken we na over de beste manier van implementatie van deze technieken. Bijvoorbeeld door ze te combineren met ontsmetting van recirculatiewater, of de installatie mobiel maken zodat deze ingehuurd kan worden bij een loonwerker op het moment dat er water gezuiverd moet worden.

Nederlandse telers maken grote stappen naar een emissieloos teeltsysteem en proberen nu de laatste knelpunten op te lossen. In onderstaande video ga ik in discussie met Erwin van Vliet van Levoplant over wat ze al gedaan hebben, welke technische knelpunten ze nog tegenaanlopen en wat ze nodig hebben om tot een emissieloze teelt te komen.