Terug naar profiel

Projecten - ir. JA (Johan) Booij

AgrifoodTEF
Dit project heeft als doel om faciliteiten en diensten te ontwikkelen voor innovators in de agrifoodsector, zoals ontwikkelaars van AI en Robotica. Binnen Open Teelten werken we aan apparatuur en software om datasets van gewassen, onkruiden, plagen en ziekten aan te kunnen bieden en om robotsystemen en AI te kunnen testen en valideren onder praktijkomstandigheden.