dr. K (Karin) Troost

dr. K (Karin) Troost

Onderzoeker mariene ecologie

Ik ben een marien ecologisch onderzoeker met brede kennis over de rol van tweekleppige schelpdieren in estuarie ecosystemen en met specifieke kennis over schelpdierlarven, fysiologie van schelpdieren, Japanse oesters en invasieve soorten in het algemeen. Bij Wageningen Marine Research werk ik vooral aan lange tijdseries in relatie tot omgevingsfactoren waaronder antropogene. Ik leid verschillende monitoring campagnes zoals de jaarlijkse bestandsschattingen van schelpdieren in de Nederlandse kustwateren. WMR werkt voortdurend aan het verbeteren van monitoringtechnieken en in dat kader onderzoek ik mogelijkheden voor toepassing van remote sensing. Werken bij WMR is uitdagend en veelzijdig doordat ik mijn inhoudelijke expertise kan combineren met projectmanagement, het coachen van collega's en AiO's, waarbij ik zelf nog steeds regelmatig met mijn voeten in het slik sta bij het uitvoeren van veldwerk in de Waddenzee en deltawateren.