dr. KT (Kees) Veldman

dr. KT (Kees) Veldman

Hoofd Nationaal Referentie Laboratorium voor Antibiotica Resistentie in dieren

Als hoofd van het Nationaal Referentie Laboratorium voor Antibioticaresistentie in dieren ben ik verantwoordelijk voor de organisatie en de technische uitvoering van het nationaal monitoringsprogramma voor antibioticaresistentie in dieren. Daartoe hoort ook de jaarlijkse MARAN-rapportage (Monitoring of Antimicrobial Resistance and Antibiotic Usage in Animals in the Netherlands). In dit rapport worden de cijfers over antibioticagebruik gebundeld met de cijfers over antibioticaresistentie in landbouwhuisdieren. Het MARAN rapport komt tot stand door een gezamenlijke inspanning van WBVR, RIVM, NVWA, UU en SDa en wordt jaarlijks gecombineerd uitgegeven met het NethMap rapport waarin gegevens over antibioticagebruik en –resistentie in Nederland bij mensen worden gepresenteerd (MARAN/NethMap).

Verder ben ik actief lid van een werkgroep van de EFSA (European Food Safety Authority). Deze werkgroep heeft opdracht gekregen om de Europese richtlijnen voor resistentiemonitoring in dieren te herschrijven en waar nodig te moderniseren. Alle landen binnen de EU zijn verplicht zich aan deze richtlijnen te houden en de cijfers aan de EFSA te rapporteren. Dankzij de harmonisatie van het monitoringsprogramma kunnen de resistentiecijfers van Europese landen beter worden vergeleken.