Terug naar profiel

Projecten - dr. K (Kelly) Elschot

TMAP-Kwelders WOt-programma Natuur & Milieu ministerie van LNV.
Kleirijperij, Ecoshape.
KB-nuttig gebruik slib, Kennisprogramma ministerie van LNV.
Marconi, Ecoshape.
Opslibbing klutenplas, PUCCIMAR & Waterschap Hunze en Aas