dr. A (Lia) Hemerik

dr. A (Lia) Hemerik

Universitair hoofddocent

Aansluiting middelbare school en universiteit
In de jaren 2000-2006 heeft Lia Hemerik een aantal lesbrieven geschreven voor middelbare schoolstudenten over verschillende onderwerpen. Dit omvat drie op statistiek gebaseerde brieven over lineaire regressie, de tekentoets en de Wilcoxon twee steekproeven toets. Andere lesbrieven zijn meer analytisch en kunnen worden gemaakt met behulp van het programma Derive. Een informatiebrief gaat over het gebruik van dit programma behoort dan ook tot de geschreven lesbrieven. Enkele andere lesbrieven betreffen o.a. matrix-algebra voor populatiedynamiek, Markov modellen, duurzame energie (titel 'Winds of Change': berekeningen op de kracht van een windturbine), alternatieve evenwichten. In 2014 is gebaseerd op de laatste lesbrief een boekje (in het Nederlands) gepubliceerd bij uitgeverij Epsilon, getiteld Kantelpunten en alternatieve evenwichten).


Profiel van Lia Hemerik
Ik studeerde Biologie (MSc in 1985) en Wiskunde (MSc in 1987) aan de Universiteit Leiden. Mijn hoofdvakken waren ecologie, wiskundige biologie, survival analyse en differentiaalvergelijkingen. Van 1985 tot 1991 werkte ik ook aan mijn PhD-onderzoek bij Gerard Driessen, die resulteerde in een proefschrift getiteld " Studies on larval parasitoids of Drosophila: from individuals to populations." (Promotors: Prof. Dr. Kees Bakker en Prof. Dr. Hans Metz ).


Sinds 1990 ben ik werkzaam als theoretisch bioloog aan de Wageningen Universiteit. Tijdens een deel van mijn carrière heb ik mijn inspanningen verdeeld over de Bodembiologie groep en de afdeling Wiskundige en Statistische Methoden (1996-1999). Daarna keerde ik terug naar mijn fulltime aanstelling als Theoretische Bioloog. Mijn onderzoeksonderwerpen zijn erg divers en variëren van survival analyse, model selectie, matrix populatiemodellen, en gewone differentiaalvergelijkingen tot partiële differentiaalvergelijkingen toegepast op allerlei biologische problemen. De biologische toepassingen kunnen worden gevonden in b.v. biologische bestrijding, gedrag van dieren, invasieve soorten, duurzame landbouw, (bodem)voedselwebben en hun dynamiek en instandhouding van bedreigde diersoorten.