ir. L (Lotte) Veenemans

ir. L (Lotte) Veenemans

Onderzoeker Nutriëntenmanagement

Lotte werkt aan projecten rondom karakterisering en milieu-impact van meststoffengebruik. Ze heeft Milieuwetenschappen gestudeerd met een specialisering in bodemchemie aan de Wageningen Universiteit. Sinds 2019 werkt ze bij Wageningen Environmental Research als Onderzoeker Nutriëntenmanagement. Ze houdt zich voornamelijk bezig met wetgeving en advisering met betrekking tot gebruik van afvalstoffen als meststof, en dataverwerking en rapportage van laboratoriumexperimenten.