dr.ir. LCPM (Louis) de Smet

dr.ir. LCPM (Louis) de Smet

Universitair Hoofddocent

Louis de Smet heeft zijn promotie verricht aan Wageningen Universiteit op het gebied van organische monolagen op siliciumoppervlakken (2006). Vervolgens heeft hij postdoctoraal onderzoek uitgevoerd aan het Ian Wark Research Institute (Adelaide, Australië) aan biocompatibele  polymeercoatings. In 2007 heeft hij een NWO Veni beurs ontvangen voor het bestuderen van moleculaire interacties tussen eiwitten en suikermoleculen. In datzelfde jaar is hij aangesteld als universitair docent aan de Technische Universiteit Delft waar hij vooral heeft gewerkt aan organische coatings voor de detectie van vluchtige organische verbindingen en ionen. In 2016 is Louis de Smet teruggekeerd naar Wageningen Universiteit, waar hij nu werkt als universitair hoofddocent. Zijn onderzoeksgroep is onderdeel van het Laboratorium voor Organische Chemie en richt zich vooral op het ontwerpen, vervaardigen en bestuderen van nieuwe materialen voor het detecteren van ionen, het scheiden van ionen een het herwinnen van ionen, waaronder nutriënten. Voor dit werk heeft hij van de Europese Onderzoeksraad een ERC Consolidator Grant ontvangen. Sinds 2017 is Louis de Smet gedetacheerd (0.2 fte) bij het wateronderzoeksinstituut Wetsus waar hij werkt als senior chemisch adviseur.

Meer informatie: www.louisdesmet.nl