dr.ir. MA (Maja) Slingerland

dr.ir. MA (Maja) Slingerland

universitair hoofddocent

Maja Slingerland heeft een master tropische veehouderij systemen (1988, cum laude)  en een PhD in gemengde bedrijfssystemen in west Afrika (2000), beide in Wageningen Universiteit. Ze heeft lesgegeven op Van Hall Larenstein Deventer (1989-91) en 3 jaar op SNV contract voor FAO in Mali gewerkt  in een dorpsbos beheers programma (1991-93). Vervolgens heeft ze 6 jaar in Burkina Faso gewerkt als coördinator van het natuurlijke hulpbronnen programma van Wageningen Universiteit en als directeur steunpunt (1993-1999). Het werk bestond uit intitiëren en begeleiden van Bachelor, Master en PhD studies alsmede coördinatie van het  interdisciplinaire onderzoeksprogramma. Daarnaast  was ze verantwoordelijk voor financiëel en administratief  beheer van het steunpunt. Terug in Wageningen heeft ze grote interdiscipinaire onderzoeks progarmams geïnitieerd en gecoördineerd: Micronutriënten (China, Benin, Burkina Faso), Concurrerende aanspraken op natiuurlijke hulpbronnen (Zuidelijk Afrika en Brazilië) en  duurzame oliepalm (Thailand, Indonesië). Ze was lid van de stuurgroepen van door Wageningen gefinanciëerde strategische interdisciplinaire onderzoeksprogrammas "Scaling and Governance" en "Smart  and Sustainable Food Production", maar ook van diverse NWO-WOTRO gefinancieerde programmas.  Haar aandacht ligt bij voedselzekerheid en duurzame ontwikkeling met boeren bedrijven als eenheid van analyseen ze werkt hierbij graag samen met sociale wetenschappen. Ze initiëert en begeleid PhD, Master en Bachelor studenten, participeert  in publieke debatten en publiceert regelmatig in zowel  wetenschappelijke als meer populaire tijsdchriften. Ze initiëerde en coördineert twee interdisciplinaire vakken (wereld voedsel zekerheid en advanced bioresources) en geeft gastlessen in diverse andere collegeseries van WU en daarbuiten. Sinds 15 jaar werkt ze intensief aan olie palm en cacao productie systemen in Zuidoost Azie en West Afrika. Haar aandacht is gericht op een leefbara inkomen voor kleine boeren en diversiteit in teeltsystemen die moeten leiden tot veerkracht en aanpassing aan vernderingen in prijzen en klimaat.