drs. MBM (Marc) Ravesloot

drs. MBM (Marc) Ravesloot

Senior Onderzoeker

Senior Onderzoeker bij Wageningen Universiteit & Research, BU Agrosysteemkunde.

Studeerde biologie en scheikunde aan de lerarenopleiding te Utrecht en

studeerde daarna Botanische Oecologie aan RUU met als afstudeerrichtingen plantenfysiologie en ecofysiologie.

1990 doctotaalstudie: Proefstation voor de Bloemisterij te Aalsmeer (reguleren bloeiinductie en na-oogst van snijbloemen)

1991-2002 Onderzoeker Boomteeltpraktijkonderzoek te Boskoop (focus op bewaring, verpakking en transport van boomkwekerijproducten, teeltonderzoek, coordinatie onderzoek boomkwekerij, vruchtboomkwekerij en zomerbloementeelt, multifuctionele landbouw, en de gebruikswaarde van straatbomen (CGO)

2003-2019 Teamleider onderzoek en senior onderzoeker Fruitteelt te Randwijk (oprichten Kenniscentrum Randwijk, oprichting Betuwse Bloem (opgegaan in Greenport Gelderland) coordinator Fruitteelt voor "Telen met Toekomst", professionalisering van het fruitrassenselectieonderzoek voor de gewassen appel, peer & pruim, sensoriek, onderstammen selectie en vermarkting en aansturing van het onderzoek in de periode 2003-2015)

2020-heden Onderzoeker Agrosysteemkunde Wageningen

Mijn huidige projecten zijn vooral gericht op het Thema Groen & Welbevinden. Voorbeelden zijn groene re-integratie, interventieontwikkeling gericht op de leefstijlverandering bij basisscholieren (Fruit4Schools), Hospital Gardening en groene duurzame stadsontwikkeling. Daarnaast ben ik actief betrokken binnen de WUR Taskeforce Stikstof en actief in de de opzet en ontwikkeling van kennisoverdracht over stikstof naar ondernemers.