Terug naar profiel

Onderwijsactiviteiten - dr.ir. MR (Marcel) Hoosbeek

Vakken

SOC-40806 Field Training Soil-Vegetation-Atmosphere Interactions
SOC-22803 Principles of Soil Processes
SOC-79224 MSc Research Practice Soil Chemistry and Chemical Soil Quality
SOC-81336 MSc Thesis Soil Chemistry and Chemical Soil Quality
SOC-81324 MSc Thesis Soil Chemistry and Chemical Soil Quality