prof.dr. MF (Marcel) Verweij

prof.dr. MF (Marcel) Verweij

Emeritus Hoogleraar

Sinds mei 2013 is Marcel Verweij leerstoelhouder Filosofie binnen Wageningen University. Voorafgaande aan zijn positie in Wageningen was Verweij werkzaam bij de universiteiten van Utrecht, Amsterdam en Nijmegen, en als gast aan de Universiteit van Stellenbosch en de London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Zijn werk omvat een breed terrein binnen de toegepaste filosofie, maar de nadruk ligt op de ethiek van public health. Huidige projecten betreffen bijvoorbeeld de ethiek van vaccinatie, sociaal-economische gezondheidsverschillen, bloedveiligheid, antibioticaresistentie, maar ook maatschappelijk verantwoord ondernemen in de voedingssector. Voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schreef hij een achtergrondstudie over ethische aspecten van maternale vaccinatie. Met rechtsfilosoof Roland Pierik (Universiteit van Amsterdam) werkt Verweij aan een monografie over de regulering van vaccinatie. Ze zijn prominent aanwezig in het maatschappelijke debat over vaccinatie.

Marcel Verweij is samen met Angus Dawson (University of Sydney) Editor-in-Chief van het tijdschrift Public Health Ethics dat door Oxford University Press wordt uitgegeven. Hij is lid van verschillende adviserende instanties, zoals de Ethics Board van de IMI Ebola+ Programme,  de Central Research Ethics Advisory Group binnen Unilever, en de Gezondheidsraad. In de Gezondheidsraad is hij onder meer betrokken bij advisering over vaccinaties en gezondheid in het milieubeleid. Marcel Verweij is voorzitter van de Wageningen University Social Sciences Ethics Committee.