ing. MW (Marga) Hoogeveen

ing. MW (Marga) Hoogeveen

onderzoeker landbouw en duurzaamheid

Marga Hoogeveen studeerde Veehouderij aan de Hogere Agrarische School in ’s-Hertogenbosch en is daarna voor Wageningen Economic Research aan de slag gegaan als onderzoeker. Duurzaamheid en bedrijfsvoering in de primaire landbouw is het terrein waarop zij werkzaam is. Zo is zij coördinator van het WUR-project Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM). Het LMM brengt voor de overheid in beeld wat de effecten zijn van het mestbeleid op de bedrijfsvoering en waterkwaliteit op landbouwbedrijven. Immers, meten is weten! Haar drijfveer is om projectdeelnemers en geïnteresseerden uit beleid, praktijk en onderzoek te informeren over de opzet, de ontwikkelingen en resultaten van het meetnet. Daarnaast is ze betrokken bij de coördinatie, uitvoering en rapportage van andere onderzoeken.