MAE (Marian) de van der Schueren

MAE (Marian) de van der Schueren

Hoogleraar Diëtetiek

Sinds juni 2020 ben ik aangesteld als buitengewoon hoogleraar Diëtetiek bij de WUR. Deze leerstoel wordt gefinancierd vanuit de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

Mijn doel is het vakgebied Diëtetiek verder te onderbouwen door middel van effectiviteitsonderzoek. Het onderzoek zal plaatsvinden in de eerste lijn, maar ook in verpleeg- en verzorgingshuizen, met aandacht voor interdisciplinaire samenwerking tussen paramedische disciplines. Een deel van het onderzoek zal 'practice based' zijn; data wordt in de praktijk verzameld.