dr.ir. MM (Marleen) Riemens PhD

dr.ir. MM (Marleen) Riemens PhD

Strategisch adviseur Plant Sciences

Werkzaamheden bij Wageningen University and Research

Dr. ir. Marleen Riemens is werkzaam als Strategisch Adviseur Plant Sciences en verantwoordelijk voor de vertaling van maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen in onderzoeksprogrammering en onderzoeksbeleid. 

Sinds 2003 is Marleen verbonden aan Wageningen University and Research. Eerst als junior en senior onderzoeker bij de Agrosysteemkunde groep, en van 2016 tot 2023 als teamleider van de groep Gewasgezondheid met een focus op IPM in open teelten. Ze studeerde Plantenveredeling en Gewasbescherming (Msc) en promoveerde in 2009 aan Wageningen Universiteit in de Gewas- en onkruidecologie (PhD). Marleen is gespecialiseerd in duurzame plantaardige productiesystemen, meer specifiek in de ontwikkeling van weerbare teeltsystemen. Marleen heeft diverse nationale en Europese projecten geleid op het gebied geïntegreerde beheersing van ziekten, plagen en onkruiden, neveneffecten van pesticiden op niet-doel wit organismen, en monitoring- en detectie systemen passend in IPM systemen voor de open teelten. Haar voornaamste interesses en publicaties liggen op het gebied van gewasbescherming, herontwerp van duurzame teeltsystemen en het reduceren van schadelijke effecten van teelt op milieu en biodiversiteit. Ze is sinds 2017 actief als programmasecretaris voor de topsectoren Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en AgriFood en betrokken bij de ontwikkeling van de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) Landbouw Water Voedsel.