ing. M (Marnix) Poelman MSc

ing. M (Marnix) Poelman MSc

Onderzoeker / Projectleider

Marnix Poelman heeft aan een grote verscheidenheid aan (inter-) nationale projecten over aquacultuur systemen (schelpdieren en vis) gewerkt met een focus op duurzame en voedselveilige productie, meervoudig ruimtegebruik en offshore opties. Life Cycle Assessment, voedselveiligheid, duurzaamheidsindicatoren, circulaire economie en bij-product valorisatie zijn enkele ontwikkelde expertises. Momenteel is hij bezig met het mede ontwikkelen van de Blue growth ambities voor mariene bronnen en de multi-use omgeving.

Marnix Poelman MSc is een projectleider bij WR's Wageningen Marine Research (WMR) en focused zijn onderzoeksactiviteiten op het ontwikkelen van applicaties en tools om de duurzaamheid in aquacultuur te aan te tonen en te verbeteren. De laatste jaren werkt hij io bationaal niveau aan de beoordeling van aquacultuur kansen op open zee, duurzaamheid van Recirculatie Ssytemen en biologische aquacultuur principes. Hij werkt als een erkend expert voor de overheid en private organsaties als een consulting expert op duurzame aquacultuur.

Hij heeft verschillende national projects als verantwoordelijk onderzoeker geleid en heeft deelgenomen in diverse internationale projecten FP6 (Biotox), FP7 COEXIST, MERMAID, MARIBE, AQUAMED, and is momenteel bezig met H2020 projecten zoals Space@Sea. In internationale context heeft hij projecten uitgevoerd in Mauritanie (implementatie van schelpdier voedselveiligheidsprogramma's), Maleisie (garnalen voedselveiligheid and BAP), Vietnam (monitoring effluent kwaliteit in relatie tot standaarden) (training van Fisheries food Safety authoriteiten) and Korea (pre-feasibility Metropolitan Food Clusters), Aquaculture Scoping mission (Bangladesh), Value Chain Assessment in Cambodia, and verschillende internationale scoping studies.

Ook is Marnix actief op het gebied van Tetrodotoxine Onderzoeks projecten. Hij is thema team trekker voor Blue Growth, waaronder zeewier, schelpdier, vis innovaties in het offshore domein centraal staan. Dit om wereldwijd een steentje bij te dragen aan voedselzekerheidsvraagstukken, maar zeker ook ter ondersteuning van de ontwikkeling van de kansen die de BV Nederland op dit vlak heeft.